27 امین کنفرانس مهندسی برق ایران

مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

حضور در نمایشگاه حاشیه ۲۷ امین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس در تاریخ ۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در شهر تاریخی یزد برگزار شد. این […]