دانش بنیان

مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

اخذ مجوز فناوری از پارک علم و فناوری

شرکت دانش بنیان یکتا مبدل پارس موفق به اخذ مجوز فناوری از پارک علم و فناوری شد.
خرداد ۱, ۱۳۹۷
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت یکتا مبدل پارس

دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت یکتا مبدل پارس

دکتر ستاری که برای افتتاح و بازدید از چند طرح علمی و فناوری وارد یزد شده بود در بازدید از مرکز فناوری و نوآوری در دانشگاه […]