اختراعات۱) سامانه الکترونیکی کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه با امنیت بالا با شماره ۶۶۰۲۰ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

۲) صفحه کلید خارجی موبایل مبتنی بر دستورات AT با شماره ۶۶۸۵۲ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

۳) مانیتورینگ و شارژ اتوماتیک باتری خودرو از طریق دینام با شماره ۶۶۸۴۴ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

۴) روش کنترل سریع مبدل Cuk در حالت عملکرد ولتاژ ناپیوسته (DCVM)، شماره اختراع: ۶۵۰۱۱