پروژه های در حال انجام1- رکتیفایر ۱۲۰ کیلووات ۱۲۰ ولت/ ۱۰۰۰ آمپر مورد استفاده در صنعت آبکاری

2- منبع تغذیه ۵ کیلووات اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمائی (PEO)

3- منبع تغذیه ۲۰ کیلووات اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمائی (PEO)

4- کوره القایی ۵ کیلو وات