دیود فست شاتکی ۴۰۰ آمپر ۱۰۰ ولت MBR400100CTبرای دانلود دیتاشیت رو دکمه زیر کلیک نمایید